Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH

Nazev firmy:

Vzdělávací institut / Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
pobočka Marktredwitz

 

Kontaktní osoboa:

Rainer Grämer (vedoucí pobočky) 

Krátký popis:

Vzdělávací institut PSCHERER gGmbH je úspěšně činný od roku 1990 v oblastech vzdělávání, poradenství a rozvoje a je zastoupen na deseti místech v Sasku a Bavorsku.

Do spektra nabídky patří vzdělávací akce a projekty pro lidi hledající zaměstnání a zaměstnance, orientující se na individuální potřebu:

 odborná orientace

  • odborné vzdělávání
  • další odborné vzdělávání a kurzy při zaměstnání
  • odborná (re)integrace

Paleta nabídek zahrnuje oblasti: 

  • průmysl a technika
  • obchodní zaměření
  • informační a telekomunikační technologie (IT)
  • energie a životní prostředí
  • sociální záležitosti a zdravotnictví
  • integrační kurzy pro imigranty

Institut úzce spolupracuje s institucemi a zařízeními EU, spolkovými a zemskými ministerstvy, agenturami práce a jobcentry a jejich partnery a zákazníky, stejně jako s podniky.

V roli opakovaně certifikovaného střediska pro kompetenční bilanci vytváří Vzdělávací institut PSCHERER gGmbH koncepty pro účelné využití lidských zdrojů a rozvoj osobnosti pro malé a střední podniky, správní orgány a pracovní trh.

Navíc je Vzdělávací institut PSCHERER gGmbH certifikovaným školicím zařízením solární technologie Solarteur®-Schule na evropské úrovni, a v sídle své centrály v Lengenfeldu provozuje pracoviště sváření a kontroly autorizované technickým kontrolním sdružením TÜV.

Zavádění nových myšlenek a vzdělávacích konceptů a také podpora regionálních rozvojových projektů pro hospodářství a administrativu je dalším polem působnosti. Se svými zkušenými zaměstnanci podpoří a poradí Vzdělávací institut podnikům a institucím jak při žádostech a realizaci projektů podpořených z prostředků EU, tak i při budování nadnárodních kooperací a sítí.

Adresa:

Ost-West-Kompetenzzentrum
Heinrich-Rockstroh-Straße 10
95615 Marktredwitz

Tel.: + 49 9231 70257-0
Fax: + 49 9231 70257-20
E-Mail: marktredwitz@pscherer-online.de