Filozofie

Myšlenka Ost-West-Kompetenzzentra byla poprvé diskutována v roce 1997 v rámci vypracované studie proveditelnosti modelového projektu " Hochfranken – kraj vhodný pro podnikání a zakládání živností". Tehdejší Bavorské státní ministerstvo regionálního vývoje a životního prostredí ve spojení s kuratoriem Hochfranken (nyní nove: Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. / Hospodárský region Hochfranken r. s.) a Euregiem Egrensis zadalo tuto studii k vypracování RRV – Spolecnosti pro územní analýzy, regionální politiku a správní postupy s.r.o. / Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis GmbH s cílem vytvorit z regionu Hochfranken lokalitu vhodnou pro podnikání a investice. Pritom se návrh pilotního projektu na "Vytvorení World-Trade-Centra Hochfranken" setkal u politiku s rozhodovací pravomocí v regionu Hochfranken s obzvlášte velkým zájmem, což vedlo v kvetnu 1998 k vytvorení rídícího výboru pro tento pilotní projekt. Tento rídící výbor zvolil k bližšímu ozna ení projektu pracovní název "Ost-West-Kompetenzzentrum" a konkretizoval umístení tohoto zarízení do mesta Marktredwitz.

Po zániku "železné opony" se vztah bývalých zemí východního bloku k jejich západním sousedum zásadne zmenil. Podle politické a historické situace vznikaly bud zcela nové vztahy, nebo se staré vztahy obnovovaly. V prípade široce pojatého regionu Egerland (Chebsko) šlo o štastný prípad obzvlášte bohatých, již tradicne dobrých preshranicních vztahu. Samozrejme v minulém období došlo k urcitým zmenám, ale existoval tu solidní základ, což bylo v neposlední rade rozhodující pro založení a úspech Euroregia Egrensis.

Je proto zcela prirozené, že práve tento region funguje jako zárodek pro znovuoživení intenzivní výmeny mezi východem a západem v hospodárské, politické a kulturní úrovni. V této souvislosti byla jako vhodné sídlo pro Kompetenzzentrum nalezena bývalá chebská exkláva Marktredwitz.

Bývalý ministr bavorské vlády Dr. Wiesheu zduraznil v tiskové zpráve ze dne 07. 04. 1999, že Ost-West-Kompetenzzentrum poslouží k posílení hospodárské atraktivity celé bavorsko-ceské príhranicní oblasti a v dusledku toho se zásadne zlepší predpoklady pro hospodárskou spolupráci mezi západoevropskými a východoevropskými podniky. Tuto výzvu Kompetenzzentrum v Marktredwitz prijalo s cílem etablovat v Ost-West-Kompetenzzentru takové podniky, které svým obchodním zamerením a na základe své obchodní politiky mohou prispet k trvalému oživení hospodárských vztahu mezi východem a západem. Umocnování stávajících kompetencí jednotlivých podniku k tomuto úcelu pod jednou strechou je ideálním predpokladem vzniku synergických efektu. Na základe koncepce Ost-West-Kompetenzzentra je možné obecne potrebné služby poskytovat centrálne a tím i úsporne. Ost-West-Kompetenzzentrum predstavuje ideální platformu pro všechny podniky, které se již nyní orientují na vztahy mezi východem a západem, poprípade o takovou orientaci usilují. Cílem je vybudovat v Ost-West-Kompetenzzentru duležitého a kompetentního partnera pro všechny otázky související s hospodárskými vztahy mezi západoevropskými a východoevropskými státy.