Kompetence

Ost-West-Kompetenzzentrum, vybudované v roce 2000/2001 v Marktredwitz je zarízením sloužícím mezinárodním hospodárským kontaktum.

Ost-West-Kompetenzzentru nabízejí preshranicní služby, zejména v oblastech správy nemovitostí, správy hospodárských zarízení, rízení projektu, obchodu a lékarské techniky.

Z tohoto zvláštního mixu a ze spolecného zájmu na budování evropského hospodárského prostoru vznikají synergické efekty, tolik cenné pro podniky.

Ost-West-Kompetenzzentrum - partner pro všechny, kterí chtejí dosáhnout mezinárodního úspechu.

V dobe virtuálních trhu, ba dokonce celých virtuálních podniku, jsou osobní kontakty a reálná prítomnost nenahraditelné. Dopravní cesty, celková infrastruktura a v neposlední rade historické vztahy pritom hrají duležitou roli.

Ne náhodou vzniklo v Marktredwitz Ost-West-Kompetenzzentrum. Tradicne úzké vztahy s Ceskou republikou bylo možné po otevrení hranic opet rychle oživit. EUREGIO-EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko e. V. se svým sídlem v Marktredwitz odvedlo jako preshranicní instituce v nemecko-ceském pohranicí pro tyto úcely vynikající práci. Udržování techto úzkých kontaktu je pro Ost-West-Kompetenzzentrum i nadále prioritní úlohou.

Ost-West-Kompetenzzentrum - místo setkávání v mezinárodních vztazích