Marktredwitz

Poloha

Velké okresní mesto Marktredwitz leží v krásné krajinné oblasti mezi prírodním parkem Fichtelgebirge a prírodním parkem Steinwald, ve vzdálenosti asi 13 km od Ceské republiky. Hospodárské sídlo má plochu 50 km² a má cca 19.000 obyvatel.

Infrastruktura

Z evropského hlediska má mesto Marktredwitz vyslovene centrální polohu.

Leží v centru mezi spolkovým hlavním mestem Berlínem na severu a bavorským hlavním mestem Mnichovem na jihu, jakož i mezi financní metropolí Frankfurtem na západe a kulturní metropolí Prahou na východe.

Dopravní infrastruktura je mimorádne príznivá. Na severo-jižní dálnicní tangentu (A 93) je mesto Marktredwitz napojeno hned tremi nájezdy a sjezdy. Ve smeru východ-západ je spolková dálnice A 9 pohodlne dostupná po silnici 1. trídy B 303/E 48. V plánu spolkových dopravních cest je uvažováno s vybudováním ctyrproudové trasy mezi Marktredwitz a hranicním prechodem Schirnding k Ceské republice.

Zvláštní výhodou, co do polohy, jsou pouze nekolik kilometru vzdálená letište Hof/Plauen (50 km), Norimberk (125 km), Lipsko-Halle (200 km) a Mnichov (245 km), která jsou pohodlne dostupná automobilem do 30 minut až 2 hodin jízdy.

Tato z hlediska dopravy výhodná poloha ciní z Marktredwitz ideální odrazový mustek ke zprístupnení rostoucích východoevropských trhu.

Hospodárská struktura

Renomované špickové podniky ze všech odvetví mají své sídlo v Marktredwitz a využívají stávající výhody této polohy.

Nosným sloupem Marktredwitzského hospodárství je výrobní odvetví, následované sektorem služeb jako druhým nejvetším hospodárským celkem mesta.

Vysoké investice zde usazených podniku dokládají nadprumerne vysokou spokojenost se stávajícím sídlem podniku v Marktredwitz.

Mesto Marktredwitz je navíc známo krátkými správními lhutami. Ve všech hospodárských otázkách podniky podporuje a doprovází Úrad pro podporu hospodárství a dopravy / Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung.

Paleta produkt:

 • technické pružiny
 • technická keramika
 • mikroelektronika (polovodicová technika a stykace)
 • elektrotechnika
 • pohonné jednotky
 • žáruvzdorná keramika
 • strojírenství a nástrojarství (mj. zpracování drátu, zpracování kamene)
 • výpocetní systémy
 • speciální stavební hmoty
 • ocelové konstrukce
 • brusné materiály, brusné kotouce
 • výroba likéru
 • zdravotnické výrobky


Kvalita života

Marktredwitz jako hospodárské centrum v zeleni se vyznacuje predevším svou prírodní polohou v krásné stredohorské krajine mezi pohorími Smrciny a Steinwald. Príroda a pracovište, mesto a volný cas tu pohodlne vzájemne sousedí.

Mezi sousedními hlavními centry Bayreuth, Hof a Weiden ve vzdálenosti cca 50 km je Marktredwitz nejvýraznejší spádové nákupní stredisko v regionu a zcela tak vyhovuje nároku na atraktivní a zákaznicky orientované nákupní mesto.

Mnoho možností pro využití volného casu, zvlášte pro milovníky prírody, je dáno blízkými rekreacními oblastmi Prírodní park Smrciny, Prírodní park Steinwald a nedalekým pohorím Frankenwald, které skýtají na relativne malé ploše rozmanité možnosti rekreace.